hamdigitaal.nl
Luister naar de Q and A van Guus en Ruud
Rutger, PA3CQJ heeft een opname gemaakt via Hoseline van de Q and A van Guus PE1PLM en Ruud PE1MSZ