hamdigitaal.nl
Radioditty GD-77 DMR dual band radio
Bezoek het bericht voor meer.