hamdigitaal.nl
Debuut van de TYT MD-9600 Dual Band DMR Mobile
Bezoek het bericht voor meer.