hamdigitaal.nl
Codepluggen MD-2017 en RT82 beschikbaar!
De codepluggen zijn door Mark PA0MAG van nul af aan opgezet (dat is veel werk geweest) en na voltooiing door hem en door Rutger PA3CQJ op tikfouten gecontroleerd. Gezien het grote aantal gegevens i…