hamdigitaal.nl
CPS op NL of ENG.
Ook dit bericht ontving ik van Rutger, PA3CQJ. Bijgaand een CPS programma voor de md2017 versie 1.17. Tevens twee .lang filetjes en een uitleg. Eerst het CPS uitpakken en installeren. Daarna de twe…