hamdigitaal.nl
FlexRadio komt met Smartlink in V2.0
FlexRadio komt met SmartLink voor remote gebruik van de FlexRadio. Deze nieuwe feature die standaard in SmartSDR v2.0 zal worden aangebracht is het mogelijk om zonder extra hardware remote te kunne…