hamdigitaal.nl
HamRadioNow en de DV4mobile
De DV4mobile hoe is het daar nu mee. Kijk vanaf minuut 3.30