hamdigitaal.nl
Uitgebreide uitleg instellingen OpenSpot
Wilfred PD1WP stuurt ons een mooi document met instellingen voor de OpenSpot. Vooral voor beginners biedt deze uitleg veel aanknopingspunten. Het document vind je hier!