hamdigitaal.nl
Nieuwe DMR portofoon de PD985
Bezoek het bericht voor meer.