hamdigitaal.nl
MD380 hardware mod
Eric, VE2NBZ heeft een modificatie aangebracht aan zijn MD380 door een weerstand van 100k te vervangen door eentje van 250k wordt de veel te harde pieptoon met 50% gereduceerd. Overigens is iets so…