hamdigitaal.nl
DVMEGA, geen probleem
Als je gebruik maakt van een DVMEGA op het BrandMeister netwerk is het niet meer nodig te verbinden via een reflector. Je kan in je codeplug gewoon de kanalen programmeren zoals je dat ook doet voo…