hamdigitaal.nl
VHF-en-hoger dag 2016
Bron: VERON Datum: 2 april 2016 Van 10:00 tot 16:30 Locatie: Aquarant, Vijfkamplaan 12, 5624 EB Eindhoven (Dit is bij het Ottenbad) Zoals de vorige keer het zwaartepunt op amateur-satellieten lag i…