hamdigitaal.nl
DMR op de 41ste Landelijke Radio Vlooienmarkt
Laatste nieuws: We zullen de stand delen met Hobbyscoop. Ter ondersteuning van Hobbyscoop zal een verkoping worden gehouden van diverse radio-onderdelen en materialen. Wees er vroeg bij voor de koo…