hamdigitaal.nl
Spelregels met betrekking tot het aanvragen van een DMR-ID
Spelregels met betrekking tot het aanvragen van een DMR-ID of wijziging gegevens van een DMR-ID Het ‘DMR-ID team’ behandelt de aanvragen voor de uitgifte van nieuwe DMR-ID’s voor Nederland. Op het …