hamdigitaal.nl
Signal Identification Guide
Als je een digitale mode hoort op ziet, bijvoorbeeld via SDR#, kan je aan de hand van de Signal Identification Guide vaststellen om welke mode het zou kunnen gaan. Klik hier voor full screen