hamdigitaal.nl
Onenigheid binnen DMR-netwerken
Bron: hamnieuws.nl De laatste weken is er veel onenigheid onder de verschillende DMR-netwerken en gebruikers. Dat laatste wordt vooral veroorzaakt door één individuele beheerder van het DMRplus net…