hamdigitaal.nl
Nieuwbouw amateurdienst in de Gerbrandytoren
Zoals eerder aangekondigd zal PI1UTR de DMR repeater moeten worden verhuisd naar een lager gelegen gedeelte in de betonnen toren. Dit zal op of rond de 14de december gaan plaatsvinden. Of hierdoor …