hamdigitaal.nl
DMR repeater overzicht weer functioneel!
Met hulp van Hans, DL5DI is de database aangepast om de Nederlandse (en die van andere landen) weer zichtbaar te maken op het DMR repeater overzicht. Ook is duidelijk aangegeven aan welk netwerk ee…