hamdigitaal.nl
Voordelen van BrandMeister worden steeds meer zichtbaar
Update: BrandMeister en DMRplus toch gekoppeld! Op dit moment is de koppeling met DMRplus weer aangezet en kan ook hiermee getest worden! De laatste dagen is er weer veel ontwikkelt met betrekking …