hamdigitaal.nl
PI2NOS more Digital
Niet direct DMR, maar zeker het vermelden waard! Het netwerk van PI2NOS mag dan wel bestaan uit analoge zenders en ontvangers maar hierachter schuilt een groot digitaal HAM-netwerk. Het koppelen va…