hamdigitaal.nl
Ook Spanje over op BrandMeister
BrandMeister blijft de gemoederen bezighouden. Ook Spanje lijkt zich te interesseren voor de nieuwe Mastersoftware. Op SouthGate Amateur Radio News troffen we het volgende bericht aan. New DMR serv…