hamdigitaal.nl
Codepluggen voor MD785 en MD785G BrandMeister verkrijgbaar!
Carel, PA3EHA heeft zijn codepluggen voor de MD785 en MD785G voor BrandMeister ter beschikking gesteld. De nieuwe codepluggen zin hier verkrijgbaar. Dit is de eerste bijgewerkte codeplug voor de Br…