hamdigitaal.nl
3Star v2.3 bugfix release
Philip, PA3DFN laat weten dat er een bugfix release is uitgebracht voor de 3Star Distributie. Het betreft hier de toevoeging van de XRF088 reflector aan de Dextra hostfile en een script dat de ircd…