hamdigitaal.nl
PI1DFT tijdelijk offline
Update: PI1DFT sinds vanochtend weer verbonden! PI1DFT is door omstandigheden vanaf vanochtend 3 dagen ontsloten van het DMR+ netwerk. Er is even geen internet, de repeater is nog wel onair! Vrijda…