hamdigitaal.nl
CS7000 nog geen VaporWare
De CS7000, de wonder portofoon van Connect System is nog niet opgegeven. Dat beweerd Jerry Wanger KK6LFS. Hij ontwikkelt nog steeds door aan deze portofoon die zowel DStar, DMR als System Fusion mo…