hamdigitaal.nl
Misverstand over groeiend aantal DMR gebruikers
De laatste weken hoor ik berichten over snel groeiende aantallen van DMR gebruikers. Natuurlijk groeit het aantal DMR gebruikers gestaag vooral door de voor radioamateurs “goedkope” ins…