hamdigitaal.nl
DMRPlus IPSC Server beta testing
Bron: DR@F DMRPlus IPSC Server is nieuwe software die innovatieve functies toevoegt aan de reeds bekende software zoals MBridge en Dstar Gateway. De IPSC server is verbonden met de DMR-master en ma…