hamdigitaal.nl
PI1TBG is QRT
Helaas is PI1TBG in Tilburg QRT gegaan. De beheerder is er mee gestopt wegens het beëindigen van de hobby. Inmiddels is de repeaters verkocht en verzonden naar het noorden van het land. Onder welke…