hamdigitaal.nl
DMRplus netwerk onstabiel
Het DMRplus netwerk (Hytera) is de laatste weken onstabiel. Soms vallen gesprekken weg en maken de repeaters slecht verbinding met de master. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de vernieuwing van…