hamdigitaal.nl
Codeplugs MD785(G) en Firmware PD3XX
Carel, PA3EHA heeft zijn codeplugs voor de MD785 en MD785G weer aangepast. De contacten zijn bijgewerkt en PI1SPA is toegevoegd. Gebruik CLONE in plaats van WRITE om de plug in de radio te zetten. …