hamdigitaal.nl
Status update CS7000
Van Jerry Wanger CEO van Connect Systems Inc ontvingen we het volgende bericht: Graag wil ik de geruchten dat er nooit een CS7000 zal verschijnen ontkrachten. De CS7000 bestaat uit verschillende o…