hamdigitaal.nl
Service Mode menu op herhaling
Door onderstaande toetsen in te drukken kom je in een Service Mode Menu van de PD785 en MD785. In het menu vind je de opties: 1: Last Reset Log 2: Reset Log 3: Radio Info 4: RSSI Voor…