hamdigitaal.nl
De D-Star DMR koppeling is actief
Op dit moment werkt de verbinding van D-Star naar DMR zoals bedoeld. Vanmiddag is de koppeling geactiveerd tussen DMR en D-Star. Al eerder is de software hiervoor geactiveerd in Duitsland. De koppe…