hamdigitaal.nl
DMR CS700 programma en DMR player
Bron: Marijn PA7PK Het bijhouden van radio ID’s voor je DMR radio is soms een hele klus vooral wanneer je zelf je codeplug anders wilt indelen. G4EML heeft voor de CS700 een programma geschreven wa…