hamdigitaal.nl
Veel bezoekers op de DMR-Dstar stand tijdens de DvdRA
Op 1 november 2014 vond de 54ste Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) plaats in de Americahal te Apeldoorn. Naast het officiële gedeelte waren er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling, de AMRATO…