hamdigitaal.nl
Wijzigingen in DMR-netwerk
Sinds 1 oktober zijn er enkele grote wijzigingen in het Nederlandse DMR-netwerk van Hytera. TalkGroup 204 op Slot 2 is niet meer. Dat kanaal werd tot gisteren gebruikt voor alle landelijke communic…