hamdigitaal.nl
PI1KPH gekoppeld aan MARC netwerk
In maart is PI1KPH geinstalleerd op hotel de De Koperen Hoogte, gelegen aan de A28 tussen Meppel en Zwolle. PI1KPH was al die tijd onair maar sinds vanavond gekoppeld aan het MARC netwerk en is daa…