hamdigitaal.nl
Amateur Radio Guide to Digital Mobile Radio
Weliswaar in het engels, maar zeker een goed document dat DMR beschrijft en het gebruik ervan door Amateurs. Je kunt het hier vinden. Misschien heeft iemand de tijd om het te vertalen :) (met dank …