haarlemupdates.nl
Week van de Donorregistratie
Op 1 juli 2020 wijzigt de donorwet. Vanaf dat moment komt iedereen die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente en 18 jaar of ouder is, in het nieuwe Dono
redactie