haarlemupdates.nl
Uitvoering Johannes-passie in de Dorpskerk van Bloemendaal
Op Goede Vrijdag, 19 april aanstaande, zal in de Dorpskerk de unieke Johannes-Passie van Jan Valkestijn worden uitgevoerd door het Bloemendaalse Kleinkoor onder
redactie