ha-makom.co.il
בהוצאת רסלינג החליטו: הן ערביות, אז אין להן זכויות יוצרים
אסופת סיפורים שיצאה בהוצאת "רסלינג" כוללת סיפורים של 45 סופרות מהעולם הערבי, אבל איש בהוצאה לא שאל את הסופרות אם הן מסכימות לתרגם את יצירתן לעברית