ha-makom.co.il
המשרד לביטחון הפנים מקים ועדה לבחינת הפיקוח על מחזיקי נשק פרטי
בעקבות הפרסומים במקום הכי חם: במשרד לביטחון פנים יודיעו בקרוב על הקמת ועדה שתפקידה לבחון ולהדק את הפיקוח על מי שיקבלו רישיונות לאקדחים