guzman.sk
Homo Fraudis
Aj keď sa snažím byť apolitický, niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Na začiatku som chcel istým spôsobom reagovať na spoločenskú situáciu v našej spoločnosti. Falošné správy, ktoré demagogizujú, prifarbujú a menia reálny stav vecí ktoré sa stali, môžeme nazvať Hoaxy. Tieto správy sú šírené jednotlivcami, zoskupeniami ako aj zákonodarnou mocou. Na demonštráciu tejto demagógie som si vzal […]