guzman.sk
150 centimetrov
Napriek transformácii kultúrnych inštitúcií, ktorá prebehla v deväťdesiatich a nultých rokoch sú niektoré múzeá a galérie nastavením svojej koncepcie v ére minulej. Toto nastavenie sa týka napríklad fixnej pracovnej doby zamestnancov či slabej edukácii v galerijnej pedagogike. Paradigmy sú badať v ďalších vrstvách. Zákazy približovania a nemožnosť interakcie s objektami vyvoláva boj s inštaláciami, ktoré tento princíp porušujú. Jedna z ďalších vrstiev je tiež v type […]