guzman.sk
Láskoznačky
Láskoznačky (Fetišistické komodity) Richard Guzman Stratégie vytvárania silnejšieho puta ku konzumentovi vznikali prakticky od počiatku priemyselnej revolúcie a neskôr od nástupu masovokomunikačných prostriedkov.[1] Tieto médiá boli akýmsi prostredníkom, komunikátorom nahrádzajúcim v minulosti reputáciu jednotlivých osobností stojacich za daným výrobkom. Rozdelené boli do siedmich základných kategórií, a to tlač, nahrávky, film, rádio, televízia, internet, mobilné telefóny. Táto kategorizácia […]