guzman.sk
Dematerializácia fotografického média
Renesancia digitálnej fotografie Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Katedra Fotografie a nových médií Písomná časť bakalárskej práce Študijný odbor: Výtvarné umenie Študijný program: Fotografia a nové médiá Školiteľ bakalárskej práce: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. Bratislava, 2018, Richard Guzman Za technickú a morálnu podporu ďakujem Jozefovi Izsovi a Nejcovi Trampužovi. TOTO JE IBA ČAST BAKALÁRSKEJ PRÁCE. NEODELITELNOU ČASŤOU JE PRAKTICKÝ […]