gryt.se
Fyruddens hamn
Fyruddens gästhamn, med affär och skeppsfournering Från Fyrudden når man bäst ut i skärgården med Östgötatrafiken, som här på Harstena