gryt.se
Gryts Biblioteksförening
Biblioteksföreningen bildades 1994 efter att Valdemarsviks kommun dragit in såväl biblioteksfilialen i Gryt som den ersättande bokbussen. Det nybildade Gryts Bibliotek är ett föreningsbaserat bibli…