gryt.se
Skärvårdsföreningen besökte Änghäret
Skärvårdsföreningen inventerade Änghäret, en ö strax norr om Häradskär. Många funderingar över vilket liv som funnits på ön för flera hundra år sedan, här finns rester av täppor, stenläggningar och…