gryt.se
Infarten mot Ekön klar
Tack vare stor påtryckning från Sockenföreningen har nu infarten från 212 mot Ekön breddats och asfalterats. Sockenföreningen har påpekat för Trafikverket att något måste göras innan en olycka händ…